Hálaadás

“Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!” (Zsoltárok 105,1)

Köszönet a tanév során a reggeli áhítatokon (és egyéb alkalmakon) a diákok között végzett igei szolgálatokért. SDG.