Örömteli lelki készülődés az új tanévre

Tanárkollégáink nem csak értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken hangolódnak az új tanév kihívásaira. Pénteken közös erőforráskereséssel telt a nap a Kollégium épületében. A DRHE egyetemi lelkésze, Horsai Ede nyitóáhítatában az örömteli életforma hitvalló voltára hívta fel a résztvevők figyelmét, majd debreceni lelkipásztorok segítségével kiscsoportokban folyt tovább a lelkesítő közös gondolkodás. A napot a Díszteremben dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár teológiai áttekintése zárta. Előadásának fókuszában az életöröm és az életcél fogalmai álltak szentírási összefüggésben. Kitárta a lelki horizontot az Isten tervébe való belehelyezkedés gondolatával, emlékeztetve a jelenlévőket keresztyén küldetésük megtalálásának fontosságára.

Köszönjük, hogy a gyönyörű kollégiumi főépületben otthonra lelhettünk pár órára, továbbá azt is, hogy a gondolatgazdag találkozás által szorosabbra fűzhettük kapcsolatainkat a DRHE oktatóival és az egyházmegye lelkipásztoraival.