Megkezdődött a 2023/2024-es tanév a Nagyteplomban

Az élményekben gazdag nyár után ismét a Nagytemplom vált a találkozás helyévé. A kilencedikesek tétova keresgélése, a szülők bátorító mosolya és a régi diákok öröme tette különlegesség az évnyitó előtti perceket. Gimnáziumunk vezető vallástanára, Fehér Norbert a Zsoltárok könyve 90. része alapján az Úristennel való kapcsolatban gyökerező maradandó értékekre irányította a jelenlévők figyelmét. A folyamatosan változó világ sürgetésével ellentétben az örökkévalóság felé nyitotta ki a lelki perspektívát új értelmet adva a jelenkori törekvéseinknek is.

Ivánné nagy Erzsénet Bernadett igazgatónő beszéde is ebbe a gondolatkörbe illeszkedett. Kifejtette, hogy a múlt keresztyén hagyományaiban gyökerező értékek és az értékálló tudás napjainkban is biztos alapot ad és reménységet a jövőre nézve. Az elmúlt három évben ugyanis tanulói létszámunk 37 fővel bővült, internátusunk 270 fővel, immár telt házzal működik, ami azt tükrözi vissza, hogy a tudás és készségek fejlesztésének igénye mellett egyre több szülő számára válik fontossá az, hogy gyermekét olyan közegben, közösségben tudja, amelyben előtérbe kerül a gyermek lelki fejlődése, biztonsága és boldogsága. Kifejtette, ezen értékek megvalósításához bátor és elkötelezett pedagógusokra és nevelőkre van szükség, akik maguk is azonosulni tudnak ezen célokkal. „Személy szerint, – mondta – igazgatóként hálás vagyok minden kollégámért, akikkel együtt kezdhetem meg ezt a tanévet, s akik minden nehézség, őket körülvevő bizonytalanság és beteljesületlen ígéret ellenére is mosolyogva érkeztek az alakuló értekezletre, s készítették elő az új tanév feladatait.” A diákságot is kitartásra és kemény munkára bíztatta Stephen Hawking világhírű fizikus gondolatával: „Az idő nem valami kifogyhatatlan erőforrás. Az emberi élet nagyon rövid, így fontos, hogy a lehető legjobban használjuk ki az időt.”

Örömmel üdvözöltünk sorainkban az új kollégákat, illetve azt a 4 tanártársat, akik megkapták kinevezésüket és dr. Fekete Károly püspök vezetésével esküvel erősíthették meg pedagógusi elkötelezettségüket közöttünk. Az iskolánkban immár egy teljes évet eltöltött diákjai fogadalomtételük után az iskola teljes jogú diákpolgáraivá váltak.

Petróczi Anna Fruzsina 11.B osztályos tanuló csodálatos zongorajátéka elcsendesedésre késztette a gyülekezetet, miközben Chopin: c-moll nocturne op. 48 no.1 című darabjának hangjai betöltötték az ódon falakat. Az alkalom legmeghatóbb pillanatai azok voltak, amikor dr. Veresné Létai Ágnes biológia-földrajzszakos tanárnő 40 éves pedagógiai és nevelő munkája érdemeként átvehette a TTRE Pedagógiai Díját. Dr. Fekete Károly püspök személyes hangú méltatásában kiemelte hitvalló lelkületét és szeretetteljes, magas színvonalú oktató-nevelő munkásságát, amely sok szász növendéke számára jelentett biztos pontot évtizedeken át a gimnáziumban és az internátusban egyaránt. Hálásak vagyunk életéért, köztünk végzett tanári szolgálatért és Krisztusban gyökerező hitéért.

(BCSM)