Köszönet az adományokért

Hálásan köszönjük a Jótékonysági esten összegyűlt pénzadományt a szülőknek, tanároknak és öregdiákoknak. Az összegyűlt 1.009.150 Ft-tal igyekszünk tudatosan és megfontoltan bánni. Terveink között szerepel a pénzösszeget a diáknap és a diákbál színvonalas lebonyolítására, illetve a folyosók és a közösségi terek otthonosabbá tételére fordítani. Köszönjük magunk, és a diákság nevében, hogy támogatták közösségünk fejlődését.

„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”      / Zsidók 13:16 /

(Veres Boglárka – DÖK elnök és Darabont Dóra – elnökhelyettes)