Azok a tanulók, akik nem nyertek felvételt intézményünkbe, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. §-a (2) bekezdése alapján e döntés ellen jogorvoslattal élhetnek, megjelölve, hogy méltányossági vagy törvényességi kérelemről van szó, illetve, hogy melyik tagozatra kérnék a felvételt. A fellebbezésre a kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség, melyet írásos formában a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségéhez címezve, a Gimnázium Titkárságára szíveskedjenek eljuttatni elektronikus úton. (email: refi@drkg.hu). A fellebbezés szabadon megfogalmazható, formai követelmény nincs. Egy mintát feltettünk iskolánk honlapjára, onnan letölthető, de ettől el lehet térni.

Fellebbezést azok is benyújthatnak, akiket más iskolába felvettek. Nagyon indokolt esetben lehetőség van arra is, hogy valaki az eredetileg megjelölt tagozat megváltoztatását kérje.  A helyek betöltéséről a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége várhatóan 2024. május 30-ig dönt. A döntésnél az Elnökség az elért eredményen túl szociális és egyéb méltányolható indokokat is figyelembe vesz. A döntésről azonnal értesítést küldünk.

Debrecen, 2024. április 29.

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett