Végzős, díjazott büszkeségeink

Az emelt szóbeli érettségik idején hadd adjuk közre, hogy kik azok a végzőeink,  akik kimagasló tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal és hitéleti tevékenységgükkel mintaként szolgálhattak az alsóbb évfolyamos tanulók számára. A végzős évfolyamon 14 kitűnő tanulmányi eredményt elért diákunk van, akiknek ezúton is szívből gratulálunk.

Több olyan tehetséges fiatal van, akik tanulmányi versenyeken kimagasló eredményekkel gazdagították a Debreceni Református Gimnázium közösségét. Az Orando et laborando alapítványhoz benyújtott pályázatok, a nevelőtestület döntése, valamint a Kollégiumi Baráti kör felajánlása alapján az idén hét tanulót részesítünk elismerésben, jutalmazásban.

  • A Bay Zoltán díjat minden évben a természettudományok területén legjobb eredményt elért végzős diák kaphatja meg.  A díjat idén a kuratórium elnöksége Nagy Imre Ádám (12.B) számára ítélte.
  • A Tóth Kálmán díjra a 12. évfolyamból azok pályázhattak, akik műszaki vagy természettudományos területen kívánnak továbbtanulni. Az idei évben Kovács András (12.A) kapta meg.
  • A Dr. Szendi Balázs-díjra azok pályázhattak, akik egészségügyi területen, elsősorban orvosi pályán kívánnak továbbtanulni. Ebben a tanévben Felszeghy Luca (12.D) kapta meg.
  • A Dr. Szilágyi Tibor emlékdíjat olyan 12. évfolyamos tanulók kaphatják meg, akik gimnáziumi tanulmányaik során legalább egy sportágban rendszeresen sportoltak, és tanulmányi eredményük jó vagy kiváló. Az idei évben két tanuló, Kereszti Édua (12.D) és Bencze Márton (12.A) váltak méltóvá rá.
  • Az iskolánk egykori matematika – informatika szakos tanárának igazgatóhelyettesének emlékére alapított Mónus Béla díjat az idei évben a műszaki munkaközösség javaslatára Nagy Anna Nóra (12.B) osztályos tanuló kapta meg.
  • A Kollégium Baráti Körének irodalmi vándordíját gimnázium tantestülete az idén Csizmadia Bodza Rékának (12.D) ítélte oda.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és Isten áldását kívánjuk további életükre és tanulmányaikra!