Áldott ünnepeket!

Kedves Diákok! Tanárok! Szülők!

Rendkívüli körülmények között kívánunk egymásnak a tavaszi szünet elején áldott húsvéti ünnepeket. Üres a Kollégium, csendes a Gimnázium épülete. Elmaradt a szokásos virágvasárnapi közös istentisztelet, a „húsvéti kibocsátó” alkalom. Nem sorakoznak a hazautazók bőröndjei az osztálytermekben, nem ölelik meg egymást a hazainduló osztálytársak. A fiúk nem igazán számolgatják, hány helyen várják őket húsvét hétfőjén, a lányok sem készítgetik a finomságokat a locsolkodóknak.  A szülők számára sem újdonság, hogy végre néhány napot gyermekükkel tölthetnek.  

A húsvét ünnepe most elvesztette azokat a jellemzőit, amelyeket a népi hagyomány vagy éppen a modern kor üzleti érdekei hozzá társítottak. Ez a rendkívüli és nem önként vállalt böjt arra kényszerít minket, hogy visszataláljunk a húsvéti ünnepkör igazi üzenetéhez. Kívánom, hogy hitvalló őseinkhez hasonlóan családi közösségben emlékezzünk Nagypénteken Krisztus értünk vállalt kereszthalálára, majd Húsvétkor őszinte örömmel osszuk meg szeretteinkkel a jó hírt: „Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott!” A templomi, gyülekezeti együttlét helyett csatlakozzunk lélekben a közösségi médián keresztül közvetített ünnepi istentiszteletekhez!

Köszönöm tanárainknak, diákjainknak és a szülőknek, hogy egymást kölcsönösen támogatva sikeresen teljesítettük az elmúlt hetekben feladatainkat. Bizonyára mindnyájunknak szüksége van egy kis pihenésre, feltöltődésre. Ezért döntött úgy iskolánk vezetése, hogy a tavaszi szünetet három nappal meghosszabbítja, és csak április 20-án, hétfőn kezdődik újra a nem érettségiző osztályokban a rendszeres digitális oktatás. Azokat a napokat használjuk most fel, amelyek az érettségi szünet napjai lettek volna. Az érettségi előtt álló osztályokban az érettségi tárgyak tanárai döntik el, hogy szükség van-e ezekre a napokra, illetve az órákra a felkészüléshez.

Mindenkinek szeretetteljes és meghitt családi együttlétet, lelki feltöltődést, hitbeli megerősödést kívánok a mielőbbi személyes viszontlátás reményében Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 8. részének 38. és 39. verseivel:

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Debrecen, 2020. Nagyhét

                                                                       Győri József  igazgató