TANÉVZÁRÁS, 2020

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

Rendkívüli és emlékezetes tanév végére értünk, amelynek eredményes lezárása nem lett volna lehetséges tanáraink, diákjaink és a szülők áldozatvállalása és együttműködése nélkül. Iskolánk vezetése nevében ezúton fejezem ki köszönetemet és elismerésemet azoknak, akik a veszélyhelyzetben gyakran erejüket megfeszítve igyekeztek kötelezettségeiknek eleget tenni.

A tanév hagyományos bezárása (ünnepi istentisztelet, bizonyítványosztás) ebben a tanévben nem lehetséges, reménység szerint a tanévnyitó istentiszteleten már korlátozások nélkül együtt lehetünk.

A tantárgyi, valamint a magatartási és szorgalmi jegyek lezárása megtörtént, az osztályzatok az elektronikus naplóban megtekinthetők. A bizonyítványokat kiállítottuk, ezek a Gimnázium Titkárságán kerültek elhelyezésre. A bizonyítványok a nyár folyamán ügyeleti napokon (szerda, 9-12 óra) megtekinthetők, róluk felvétel készíthető. Indokolt esetben elektronikus levélben a refi@drkg.hu címen lehet kérni a bizonyítvány másolatának az elküldését.

Iskolánk tanulói közül nagyon sokan értek el kiváló eredményeket úgy tanulmányi téren, mint a különböző szaktárgyi és sport versenyeken. Sajnos a veszélyhelyzet miatt a versenyek egy része elmaradt. A korábbi évekhez hasonlóan dicséretben részesítem a különböző versenyeken, pályázatokon, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulókat, a teljes névsor a csatolt mellékletben olvasható. Gratulálok a diákoknak és az őket felkészítő tanároknak!

            A tanulmányi munkában kiemelkedő diákok bizonyítványában szerepelnek a szaktárgyi dicséretek. A minden tárgyból jeles eredményt elért (kitűnő) tanulók száma  43  fő. Közülük azokat, akik a tárgyak többségéből kiemelkedők a nevelőtestület általános dicséretben részesítette.

Ők név szerint:

 • Doedens Aletta          9.NY
 • Erős-Joó Kincső         9.B
 • Széles Abigél             9.B
 • Pluhár Anna               9.D
 • Pluhár Enikő              9.D
 • Megyesy Milán          10.B
 • Nagy Mihály              10.B
 • Péli Zsombor              10.B
 • Molnár Ádám             10.D
 • Pólyik Ágota              11.B
 • Dobai Gréta Panna     11.D
 • Magi Csenge              11.D
 • Baski Boglárka           12.B

Különösen is nehéz volt az érettségiző tanulók helyzete, hiszen egészen másképpen kellett számot adniuk tudásukról, mint amire készültek. Az érettségi eredmények ennek ellenére összességében jók, sok kiváló eredmény született. Kitűnő érettségi bizonyítványt vehetett át 10 vizsgázó.

            A kiváló tanulmányi és érettségi eredményekért, a versenyeken elért helyezésekért, valamint az osztály és az iskola közössége érdekében végzett munkáért iskolánk Orando et Laborando Alapítványa ebben az évben is pénzjutalomban részesíti az arra érdemes diákokat. A jutalmakról, illetve azok összegéről  a tanulókat és szüleiket emailben értesítjük.  Külön is kiemelem az iskolánk néhány éve elhunyt tanára, Mónus Béla emlékét őrző díjat, amelyet az informatika területén kiváló diáknak ítél oda évente a nevelőtestület. Ebben az évben ezt a díjat LIPTÁK ATTILA  11.B osztályos tanuló kapta.

A 12. évfolyamos tanulók közül többen átvették a jutalmat az érettségi eredményhirdetés alkalmával. A többiek az osztályfőnököktől kaphatják meg.  

Az alsóbb éves (9-11. évfolyam) tanulók kétféleképpen juthatnak hozzá az őket megillető jutalomhoz:

a/ A szülők az elektronikus levélre válaszolva  a szulok@drkg.hu email címre elküldik azt a számlaszámot és tulajdonosi nevet, amire az átutalást kérik.

b/ Ha nem kérik az átutalást, akkor a következő tanév elején a tanuló készpénzben veheti fel a jutalmat.

            A nyári szünetre sok pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést és különösen is jó egészséget kívánok tanárainknak és diákjainknak egyaránt. Kívánom, hogy a következő tanév minden külső akadály nélkül, rendben kezdődhessen el!

Iskolánkat a Mindenható Isten oltalmába ajánlva a 2019/2020. tanévet, a Debreceni Református Kollégium 482. tanévét hivatalosan bezárom.

Debrecen, 2020. június 19.

Győri József igazgató