Korlátok között szabadon

Két helyszínen, maszkban, a kötelező távolság betartásával kerülhettek közel az Igéhez diákjaink az év eleji csendesnapokon. Az alkalmak témája a korlátokkal való szembenézés, az életünket akadályozó helyzetek reményteljes, Istenre tekintő megélése volt József története alapján. A legfiatalabbak a vallástanárok vezetésével az Oratóriumban gondolkoztak el az életkorukból eredő kihívásokon és az azokkal való megküzdés lehetőségein. Az idősebbek dr. Németh Áron teológiai docens segítségével a Nagytemplomban merítettek erőt és töltekeztek lelkileg e rendhagyó, szabályokkal teli tanév kezdetén.

(BCSM)