Szerzetes járt közöttünk 

Kollégiumunk jelmondata az „Orando et Laborando” különös kapcsolatot jelent a bencés szerzetesrenddel, akik jelmondata az „Ora et Labora” (imádkozz és dolgozz). Emiatt is fontos találkozás volt az, ami az elmúlt héten történt, hiszen megismerkedhettünk Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetessel.

Richárd atya Tihanyban él az ottani bencés kolostorban. Korábban a pannonhalmi gimnázium igazgatója volt, de dolgozott minisztériumban is az egyházi iskolákért felelősként. Ismeri tehát az oktatást kívülről és belülről egyaránt. Előadást tartott a tanároknak, és a diákoknak is. A vallás faktosokkal pedig az általa tartott reggeli áhítat után kisebb körben beszélgetett.

Egy mélyen hívő, nagy tudású ugyanakkor alázatos embert ismertünk meg személyében. 81 éves kora ellenére szellemileg friss, életvidám, aki nekünk, reformátusoknak is példa lehet. Meglehet, hogy a szerzetesi életeszmény, a katolicizmus, és maga Tihany távol van tőlünk debreceni refisektől, mégis van valami mélyebb és fontosabb az, ami összeköt. Ezt tapasztaltuk meg Korzenszky Richárd ittléte alatt.

(Fehér Norbert vezető vallástanár)