Vasárnap délelőtt iskolánk tanári kara és diáksága együtt gyújtotta meg zenakar adventi dallama mellett az első gyertyát a koszorún az úrvacsorás istentiszteleten az Oratóriumban. Iskolalelkészünk, Berényiné Csinády Melinda a ránk várakozó Isten hívására és zörgetésére hívta fel a figyelmünket a laodíceai gyülekezet példáján keresztül. A zenekar által kísért énekeskönyvi énekekOlvass tovább