Az adventi istentiszteletről

Vasárnap délelőtt iskolánk tanári kara és diáksága együtt gyújtotta meg zenakar adventi dallama mellett az első gyertyát a koszorún az úrvacsorás istentiszteleten az Oratóriumban. Iskolalelkészünk, Berényiné Csinády Melinda a ránk várakozó Isten hívására és zörgetésére hívta fel a figyelmünket a laodíceai gyülekezet példáján keresztül. A zenekar által kísért énekeskönyvi énekek hangjai, továbbá a diákjaink csodálatos gitár és klarinét játéka segítették az elcsendesedést, és a találkozást lélekben Urunkkal az úrvacsorai közösségben.

Áldott adventi készülődést kívánunk minden diákunknak és családtagjaiknak!