Szomorúan hálás szívvel búcsúztunk el három végzős osztályunktól. Kora reggel, hagyományainkhoz hűen, a 11. évfolyamosok által feldíszített folyosókon, a tanárok és diáktársak sorfala között, énekszóval köszönt el egykori iskolájától 82 diákunk. A meghatottság könnycseppjei, a hosszú ölelésesek, illetve az utolsó köszönő és bátorító szavak kísérték őket ezúttal utoljára a jólOlvass tovább