Generációk találkozása a praeces-en

A Kollégium Baráti Körének találkozója minden évben értékes programokban bővölködő hétvége. Az esti praeces pedig a különösen a generációk találkozásának ideje, hiszen a mostani diákok együtt ülnek be az öregdiákokkal az Oratórium padsoraiba egy rövid elcsendesedésre. Az igét az egykori diák, Pásztor Dániel a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke hirdette a szőlőművesek példázata alapján lelkesítve az összegyűlteket, hogy milyen fontos az, hogy az Ő országának munkásai lehetünk.

A Szenci Molnár Albert-díjat ebben az évben a napokban 90 éves öregdiákunknak, Szabó Dánielnek ítélték oda, akinek gazdag, hitvalló életútját dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke és dr. Baráth Béla Levente a Hittudományi Egyetem rektora elevenítette fel. Hálaadásra hívta fel az egykori és mostani refiseket a nap végén az alkalom szervezője dr. Győri János a KBK elnöke. Minden évben határtalan öröm ez az esemény, amely lehetőséget teremt az emlékezésre és az együttlétre.

(BCSM)