Gimnáziumi nap a Nagytemplomban

Ifjúságunk vasárnap a Nagytemplomi Gyülekezet vendége volt. Fiataljaink különleges, hangszeres muzsikával átszőtt igeolvasással, verssel és iskolabemutatással szolgáltak az istentiszteleten. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő háláját fejzte ki, hogy fontos iskolai alkalmainknak, vagyis az évnyitónak, ballagásnak és évzárónak minden évben otthont ad a gyülekezet, hogy a történelmi falak között ünnepelhessünk diákjainkkal és szeretteikkel. Az igét az iskolalelkész, Berényiné Csinády Melinda hirdette a szívünk és életünk megtisztításának fontosságáról Márk evangéliuma alapján. Öröm volt számunkra a találkozás lehetősége, a kedves mosolyok sokasága és a fiataljainkhoz intézett bátorító szavak.

(BCSM)