Különleges reggeli áhítat az emlékezés jegyében

A holokauszt magyarországi áldozataira emlékeztünk ma reggel az Oratóriumban. Marcel Frieß ecuadori misszionárius hirdette közöttünk Isten Igéjét felidézve az emlékkövek jelentőségét és Isten örökkévaló hűségét a legnagyobb nyomorúság közepette is. Köszönjük, hogy Török András nagytiszteletű úr, a Liebenzelli Missziótól elkísérte őt és tolmácsolta közöttünk szavait az áhítaton és a nap folyamán több tanítási órán, ahol missziói szolgálatáról mesélt a diákjainknak.

Isten áldja meg mindkettőjük életet és szolgálatát!