Csoportfoglalkozás keretében a Fabula et Figura bábműhely igényes előadását tekinthették meg tanulóink, amelyben a bibliai Jónás történetét adták elő a művészek: Kustárné Dr. Almási Zsuzsanna és Kustár Gábor. Az előadást értékes csoport- és önismereti feladatok egészítették ki.  Köszönet a szervezésért Plangárné Kárándi Júlia tanárnőnek! „A tizedikes kollégista lányoknak megadatott lehetőség, hogyOlvass tovább

A Kollégium Baráti Körének találkozója minden évben értékes programokban bővölködő hétvége. Az esti praeces pedig a különösen a generációk találkozásának ideje, hiszen a mostani diákok együtt ülnek be az öregdiákokkal az Oratórium padsoraiba egy rövid elcsendesedésre. Az igét az egykori diák, Pásztor Dániel a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke hirdette a szőlőművesekOlvass tovább

Szoros kapcsolatot ápolunk évek óta a Debreceni Egyetemi Gyülekezettel. Közös célunk, hogy a gimnáziumi évek után diákjaink új lelki közösségre találjanak alkalmaikon. Ősszel néhány diákunk ellátogatott a felújított egyetemi templomban tartott istentiszteletre, pár hónapja pedig az ottani lelkészek tartottak vallásórát végzőseinknek a találkozás és ismerkedés jegyében. Ezúttal Kovács Gergő egyetemiOlvass tovább

Különleges találkozási helyszínné vált szombaton este az Oratórium. Egyrészt a harminc éves érettségi találkozóját ünneplő egykori refis osztály tagjai ültek vissza a templompadokba a mai diákok közé, másrészt az új református szakkolégium lelkipásztora, Bogyó Zsófia és néhány, pár éve nálunk érettségizett diák szolgált közöttünk. Közösen emlékeztünk az Urunkkal együtt megtettOlvass tovább

A diktatúrák áldozataira emlékeztünk diákjainkkal beszédes élettörténetek felelevenítése által a vasárnapi istentiszteleten az Oratóriumban. Együtt gondolkoztunk el azon, hogy mit jelent a krisztuskövető kisebbségi lét napjainkban, és hogyan állhatunk meg életünk küzdelmei és kihívásai között. A tanítványaitól búcsúzó Jézus bátorító szava az Atya békességet adó jelenlétére hívta fel a figyelmünket,Olvass tovább

Dr. Hodossy-Takács Előd tanszékvezető teológiai tanár hirdette diákjaink között az Igét szombaton este a preces-en. Köszönjük elgondolkodtató gondolatait, amelyeket a szent sátor éptíése kapcsán fogalmazott meg. Felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen komoly jelentősége van annak mai is, hogy az Isten velünk és közöttünk akar lakni, illetve hogy ne feledjükOlvass tovább

Ismét megcsillogtatták tehetségüket és sokszínűségüket diáljaink. Varázslatos estét szereztek tanáraiknak és diáktársaiknak zenéjükkel, táncukkal és színészi tehetségükkel. Jó érzés volt látni, hogy milyen felszabadultak, kreatívak és magabiztosak fellépőink a színpadon, hiszen korábban csak a padokból és folyosói beszélgetésekből ismertük legtöbbjüket. Büszkén néztük a színvonalas előadásokat és élveztük, hogy ismét elvarázsoltakOlvass tovább

Az elmúlt napokban számtalan színes programban (többek között előadásban, filmvetítésben és táncházban) volt része az internátusban lakó diákjainknak a magyar kultúra témahete alkalmából. Köszönet a szervezőknek: Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka, Plangárné Kárándi Júlia és Tóth Áron nevelőtanároknak.Olvass tovább

A preces alkalma sokszínű lehetőséget rejt a megállásra egy sűrű hét után. Van, hogy személyes hangvételű bizonyságtétel hangzik el, máskor diákok szolgálnak az iskolai zenekarral, advent idején képes igei meditáció hangzik el gyertyafényben. Ezúttal s csendesnapok keretében a Vox Antiqua Kamarakórust hívtuk meg hogy a zene hangjai és a szövegekOlvass tovább