Találkozás, ismerkedés, izgalom, beszélgetés, játék, tánc, vetélkedés, elcsendesedés és még sok más élmény és érzelem jellemezte a gólyatábort, amelyet az osztályfőnökök és a szobafőnökök segítségével szerveztünk legfiatalabb tanulóinknak. Örülünk, hogy együtt tölthettük veletek ezt a programokban és vidámságban igen gazdag három napot, kedves Fiatalok! Várjuk, hogy ősszel ismét találkozhassunk veletek!Tovább…

Istentisztelettel zártuk a 2021-2022-es tanévet. Minden évben megérintő, ahogy négyszáz diákunk és tanári kar együtt több szólamban és kánonban dicséri az Urat az ősi zsoltárokkal és énekekkel. Ezúttal azonban nem csupán egymás életére kértünk áldást a nyári szünet előtti utolsó percekben, hanem kedves kollégánk, Kurgyis András lelkész, vallás- és énektanáréraTovább…

A tanévet az egészséges életmód jegyében sokszínű programmal zártuk. Első nap a minden osztály a stadionnál kezdte a reggelt futással, amely jól megmozgatott tanárt és diákot egyaránt. A lelkes fiataljaink levezetésként beszélgetve visszasétáltak a gimnáziumba, ahol évfolyamonként különböző érdekes programok várták őket. Előadást hallhattak a Hortobágyi Nemzeti Park életéről ésTovább…

Vicces kedvű diákjaink a “No Backpack Day” jegyében otthon hagyták az iskolatáskájukat. Ez nem azt jelentette, hogy ne hoztak volna tanszereket, hiszen egymást túlszárnyaló, elképesztően ötletes megoldásokkal élve cipelték, húzták, vonták és tolták könyveiket, füzeteiket.Tovább…

A Nemzeti Összetartozás Napján népdalokkal, néptánccal és dr. Molnárné Ötvös Tünde személyes hangvételű művészettörténeti előadásával emlékeztek tanáraink és diákjaink az egykori eseményekre, és arra, hogy mit is jelent ma magyarnak lenni a Kárpát-medencében őrizve hagyományainkat, népművészetünket és nyelvünket.Tovább…

Régi hagyomány, hogy május utolsó vasárnapján tanári karunk és diákságunk ellátogat a Nagytemplomi Gyülekezetbe. Fehér Norbert vezető vallástanár hirdette Isten Igéjét az imádság fontosságáról, annak mikéntjéről a Római levél szavai alapján (Róm 8:26). Diákjaink is rész vettek a szolgálatban igeolvasással, imádsággal, egy lélekemelő F. Schubert zongoradarabbal és egy csodálatos, hálaadóTovább…

Jézus mennybemenetelére emlékeztünk a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának és a Dóczy Gimnázium tanulóival együtt a Nagytemplomban. A hagyományoknak megfelelően ezen az alkalmon kerültek kibocsátásra a Hittudományi Egyetem lelkészszakos hallgatói pünkösdi legációra. Felemelő érzés volt együtt lenni a tele templomban, hiszen több mint ezer kis- és nagydiák gyűlt össze tanáraikkalTovább…

Az elválás egyszerre fájó és reményteljes. Különösen így van ez, amikor olyan osztályokat búcsúztatunk, amelyek bővelkednek olyan sokszínű egyéniségekben, akik telve vannak hittel, álmokkal és tenni akarással. Szombaton hagyományainkhoz hűen az iskolai megható búcsút követően a Nagytemplomban csendült fel utoljára végzőseink ajkáról az „Orando et laborando” hitvalló dallama. Az igeiTovább…