Igazi örömünnepet jelenetett, hogy áldozócsütörtökön együtt ünnepelhetett a Kollégium több intézménye. Különleges alkalmat jelentett amikor a gimnázium és az általános iskola tanulói együtt dicsőíthették az Urat a Hittudományi Egyetem hallgatóival és a gyülekezet tagjaival. A minket kiküldő és velünk lévő Jézus, Máté evangéliumában elhangzó szavai által hirdette Dr. Fekete KárolyOlvass tovább

Ifjúságunk vasárnap a Nagytemplomi Gyülekezet vendége volt. Fiataljaink különleges, hangszeres muzsikával átszőtt igeolvasással, verssel és iskolabemutatással szolgáltak az istentiszteleten. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő háláját fejzte ki, hogy fontos iskolai alkalmainknak, vagyis az évnyitónak, ballagásnak és évzárónak minden évben otthont ad a gyülekezet, hogy a történelmi falak között ünnepelhessünk diákjainkkalOlvass tovább

Kirándulásra indulva nem árt előre felkészülni az útra, hiszen érhetnek bennünket váratlan kalandok, találkozások, és részünk lehet olyan élményekben, amelyekről nem is álmodtunk korábban. Nincs ez másként a Szentírás forgatása közben sem. Megismerése olyasmivé válhat számunkra, mint egy izgalmas lelki túra. Erre a felfedezésre hív bennünket a Kálvin Kiadó ésOlvass tovább

Vasárnap a belvárosi járókelők meglepetten szemlélték, hogy mindenfelé kisebb-nagyobb csapatokban sietősen lépkedő fekete bocskaiba öltözött tizenévesekkel találkozhatnak. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumából 300 diák igyekezett tizenegy különböző helyi és környékbeli gyülekezetbe, hogy a délelőtti istentiszteleten szolgáljon énekkel, verssel és zenével.  Ősi hagyományt folytatunk az úgynevezett kiszállással, hiszen a régi korokOlvass tovább

Mindenki örömmel teli lelkesedéssel várta a szünet előtt tanítás utolsó perceit, de ezúttal lelki megtorpanásra késztető passiós istentisztelettel zártuk a délelőttöt. Vezető vallástanárunk, Fehér Norbert az áldozatvállalás felelősségére, a világot és életeket átalakító voltára, illetve magányos voltára hívta fel tanáraink és diákjaink figyelmét Jézus szenvedésének tükrében Márk evangéliumának gondolatai alapján.Olvass tovább

Szoros kapcsolatot ápolunk évek óta a Debreceni Egyetemi Gyülekezettel. Közös célunk, hogy a gimnáziumi évek után diákjaink új lelki közösségre találjanak alkalmaikon. Ősszel néhány diákunk ellátogatott a felújított egyetemi templomban tartott istentiszteletre, pár hónapja pedig az ottani lelkészek tartottak vallásórát végzőseinknek a találkozás és ismerkedés jegyében. Ezúttal Kovács Gergő egyetemiOlvass tovább

Különleges találkozási helyszínné vált szombaton este az Oratórium. Egyrészt a harminc éves érettségi találkozóját ünneplő egykori refis osztály tagjai ültek vissza a templompadokba a mai diákok közé, másrészt az új református szakkolégium lelkipásztora, Bogyó Zsófia és néhány, pár éve nálunk érettségizett diák szolgált közöttünk. Közösen emlékeztünk az Urunkkal együtt megtettOlvass tovább

A diktatúrák áldozataira emlékeztünk diákjainkkal beszédes élettörténetek felelevenítése által a vasárnapi istentiszteleten az Oratóriumban. Együtt gondolkoztunk el azon, hogy mit jelent a krisztuskövető kisebbségi lét napjainkban, és hogyan állhatunk meg életünk küzdelmei és kihívásai között. A tanítványaitól búcsúzó Jézus bátorító szava az Atya békességet adó jelenlétére hívta fel a figyelmünket,Olvass tovább