Pályázat ösztöndíjra vagy egyszeri segélyre

Iskolánkhoz több olyan alapítvány és támogatási alap kapcsolódik, melynek célja a szociálisan rászoruló tanulók és családjaik támogatása. Ezeket az alapítványokat általában egykori diákjaink vagy hozzátartozóik hozták létre. A támogatások formája legtöbbször a tanulók étkezési díjának kifizetése, így az ösztöndíjban részesülő diákok taníttatása a szülők számára ingyenessé válik.

A rendszeres szociális ösztöndíj feltétele általában a jó vagy jeles tanulmányi eredmény, példamutató magatartás és szorgalom. A szociális helyzet mérlegelésénél fontos szempont az egy főre eső kereset, de lényegesek az egyéb információk is (egyedül nevelő szülő, tartós betegség, tanulmányokat végző testvérek száma…). Az ösztöndíjak többsége a kollégista tanulók megsegítésére szolgál, de nem kollégista tanulók is kaphatnak támogatást. Az ösztöndíjak általában egy tanévre szólnak, és a következő évekre is meghosszabbíthatók.

A rendszeres ösztöndíj mellett egyszeri szociális segély kérelmezésére is van lehetőség. Ilyen segítséget általában olyan tanulóknak tudunk adni, akiknek családja számára gondot jelent egy-egy nagyobb iskolai kiadás (osztálykirándulás, tabló, ballagás, egyéb osztály program). Arra törekszünk, hogy anyagi okokból egyetlen diákunk se maradjon ki a közösségi alkalmakból.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap a cikk végén található, letölthető. A pályázati űrlapon kérjük megjelölni, hogy rendszeres támogatásra  (ösztöndíjra) vagy egyszeri szociális segélyre szól-e a pályázat. Kivételes esetben mindkét cél is megjelölhető.

A pályázati kérelmeket az osztályfőnököknek kell átadni vagy közvetlenül a Gimnázium Titkárságára eljuttatni 2020. március 9-ig.

                                                                                   Győri József igazgató