Búcsúztunk

Az elválás egyszerre fájó és reményteljes. Különösen így van ez, amikor olyan osztályokat búcsúztatunk, amelyek bővelkednek olyan sokszínű egyéniségekben, akik telve vannak hittel, álmokkal és tenni akarással.

Szombaton hagyományainkhoz hűen az iskolai megható búcsút követően a Nagytemplomban csendült fel utoljára végzőseink ajkáról az „Orando et laborando” hitvalló dallama. Az igei útravalóval Berényiné Csinády Melinda iskolalelkész-vallástanár szolgált, a diákok lelkére helyezve az emlékezés és a hittel megtett döntések fontosságát Mózes 5. könyvének 31. része alapján. Igazgatónő, Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett egykori diákunk, Bay Zoltán fizikus, életpályáját idézte fel emlékeztetve a tudatos életre és az átgondolt,  felelősségteljes döntések fontosságára. Végzősünk, Telepóczki Lili (12D)  a szép és nehéz emlékeket idézte fel megvallva félelmeiket is az új élethelyzet előtt állva. Tolkien gondolataiból adott át üzenetet az ittmaradó, alsóbbéves társainak. Kádár Anna Orsolya (11.D) a tizenegyedikesek nevében fogalmazta meg útravalóját, felidézve a közös iskolai élményeket.

A ballagást még emlékezetesebbé tette két különösen tehetséges zenészdiákunk orgona-, illetve zongorajátéka. Nagy Mihály egy Bach- és Molnár Ádám egy Liszt-darabot adott elő megindító pillanatokat szerezve a hallgatóságnak. Több kiemelkedő tanulmányi és sport eredményt elért diákunk részesült díjazásban az iskola alapítványai és egykori diákjainak és tanárainak jóvoltából.

Kedves Ballagó Diákok! Sok erőt kívánunk az érettségi kihívásaihoz és reméljük, hogy még sokat hallunk rólatok. Kívánjuk, hogy igazzá váljon életetekben a búcsúzóul énekelt dicséret szövege: „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!”