Jézus mennybemenetelére emlékeztünk a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának és a Dóczy Gimnázium tanulóival együtt a Nagytemplomban. A hagyományoknak megfelelően ezen az alkalmon kerültek kibocsátásra a Hittudományi Egyetem lelkészszakos hallgatói pünkösdi legációra. Felemelő érzés volt együtt lenni a tele templomban, hiszen több mint ezer kis- és nagydiák gyűlt össze tanáraikkalOlvass tovább