Az elválás egyszerre fájó és reményteljes. Különösen így van ez, amikor olyan osztályokat búcsúztatunk, amelyek bővelkednek olyan sokszínű egyéniségekben, akik telve vannak hittel, álmokkal és tenni akarással. Szombaton hagyományainkhoz hűen az iskolai megható búcsút követően a Nagytemplomban csendült fel utoljára végzőseink ajkáról az „Orando et laborando” hitvalló dallama. Az igeiOlvass tovább