A 2018. év eseményei, levél


A 2018. év legfontosabb eseményei
Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona életéről

Eseménydús és eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A múlt év őszén történt beázás következményeinek felszámolása lehetőséget adott arra, hogy a Gimnázium épületében újra gondoljuk egyes helyiségek rendeltetését, elhelyezését. A nyár folyamán kicseréltük a nagyméretű szigetelés nélküli nyílászárókat, végleges helyére költöztettük a fizika előadótermet, egy új nyelvi termet és művészeti szertárt alakítottunk ki, felújítottuk az angol nyelvi lektor elhelyezésére szánt szolgálati lakásunkat. Technikai eszköztárunk is bővült: lecseréltük az egyik informatika szaktanterem gépállományát, beszereztünk két érintőképernyős okos táblát. A beruházásaink összértéke mintegy 30 millió forint.

A tavasz folyamán sikeresen lezajlott iskolánk tanfelügyeleti ellenőrzése. Köszönet a szülők és diákok aktivitásáért, véleménynyilvánításáért. A tapasztalatokat, véleményeket, megállapításokat igyekszünk komolyan venni és felhasználni. Pedagógiai munkánk kiemelt területe volt az idegen nyelv tanítás hatékonyságának javítása. Ennek érdekében bővítettük iskolánk kínálatát, az angol és német mellett a francia nyelv is választhatóvá vált. Sikeres volt a nyár végére és őszre tervezett nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamunk angol nyelvből, amelyen 45 diákunk vett részt. Hosszú évek után újra van angol anyanyelvi lektorunk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetségfejlesztést. A 9. évfolyamos tanulók tehetségszűrésen vettek részt, több tárgyból (matematika, biológia, történelem, fizika) az Értéktermő református tehetséggondozó program keretében hetente tartunk foglalkozásokat. Legjobb diákjaink részt vettek a Tatán, illetve Pécsett az Értéktermő, illetve Talentum tehetségfejlesztő táborokban. Jelen voltunk a református iskolák számára rendezett versenyeken, pályázatokon, ezeken tanulóink szép eredményeket értek el. Ebben az évben is vállaltuk a református középiskolák matematika, röplabda, atlétika és torna versenyének a megrendezését. Pályázati forrásból folyamatban van egy Tehetséggondozó Kuckó kialakítása az alagsorban. Tevékenységünket a Kiváló Akkreditált Tehetségpont cím adományozásával ismerték el.

Tanáraink közül többen kaptak elismerést munkásságukért: Győri József igazgató a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Németh Lea nyugdíjas internátusvezető Imre Sándor Díjat, dr. Győri János tanárunk Egyházkerületi Pedagógiai Díjat kapott.

A Kollégium neves diákjai közül ebben az évben három kiváló személyre emlékeztünk. A 300 éve született Hatvani István professzor szellemi örökségét, tudományos munkásságát nemcsak előadásokból ismerhették meg tanulóink, hanem érdekes kísérleteket is láthattak, és egy magyar felfedezőkről szóló kiállítást is megtekinthettek. Iskolánk egyik büszkesége az egykori diákunk, Szőnyi Pál által adományozott ásványgyűjtemény, amelyet teljesen felújítottunk, és az áprilisi Szőnyi Napok keretében vettünk újra birtokba. Koszorúzással emlékeztünk a 100 éve meggyilkolt Tisza Istvánra, aki szintén iskolánk diákja volt.

A személyi változások között volt egy mindnyájunkat megrázó esemény: Mónus Béla igazgatóhelyettes türelemmel viselt gyógyíthatatlan betegség után távozott el közülünk. Személyes példáját, iskolánkért végzett áldozatos munkáját követendő példának tartjuk, emlékét igyekszünk megőrizni.

Külföldi cserekapcsolataink folytatódtak, német és svájci diákcsoportot láttunk vendégül, tanulóink Svájcba utaztak. A rendszeres kolozsvári cserekapcsolat mellett ebben az évben Kecskeméten tölthetett egy hetet nyolc diákunk. A Rákóczi Szövetséggel kialakított szoros kapcsolat révén felvidéki, kárpátaljai, budapesti kirándulásokon, valamint több táborban is részt vehettek tanulóink. A Rákóczi Szövetség, valamint a Both Antal Alapítvány támogatásával szerveztünk igen sikeres iskolai tanulmányi kirándulást a Vajdaságba, Érmellékre , illetve a Fekete-Körös völgyébe. Köszönjük a gyülekezeti kiszállásokra szóló meghívásokat.

Folytattuk segélyezési gyakorlatunkat, alapítványaink segítségével mintegy 20 diákunk étkezik ingyenesen, és sokaknak adtunk támogatást. Tanulóink is szívesen vállalnak diakóniai és közösségi szolgálatot, részt vesznek a karácsonyi adománygyűjtésben, támogatják a Kárpát-medencei Oktatási Alapot.

Igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt helyezni tanulóink pályaválasztásának elősegítésére. Először rendeztünk egész napos pályaválasztási napot, amelyre nemcsak a felősoktatási intézmények képviselőit hívtuk meg, hanem olyan egykori diákjainkat is, akik személyes élményeiket, tapasztalataikat osztották meg a tanulókkal saját foglalkozásuk, szakmájuk kapcsán. Tanévkezdő csendesnapjainkon is volt diákjaink személyes bizonyságtételei hangzottak el. Hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az iskolánk iránt érdeklődő tanulók és szüleik az eddiginél több információt szerezzenek rólunk, ezért tettük lehetővé a nyitott iskola program keretében tanóráink meglátogatását is. Szeretettel hívjuk és várjuk az iskolánkba jelentkező fiatalokat!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet
kívánok iskolánk közössége nevében a beszámoló minden olvasójának:
Az év legfontosabb eseményeiről szóló képgaléria a levél
hátlapján található

Győri József
Igazgató