Tanévzáró beszéd, 2019.


Tanévzáró beszéd 2019. június 23.


Ünneplő Gyülekezet! Kedves Diákok, Tanárok, Szülők, Vendégek!

Szeretettel köszöntöm a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona tanévzáró ünnepségén megjelenteket. Köszönöm Berényiné Csinády Melinda vallástanár igeszolgálatát, Sárosi Dániel orgonaművész orgonajátékát.

Köszöntöm a Kollégium tagozatai vezetőit, iskolánk egykori tanárait. Köszöntöm a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségét képviselő Derencsényi István főjegyző urat.

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Diákok! Tanárok! Szülők! Vendégek!

Isten iránti hálával állhatunk meg a tanév végén, mert eredményes, jól végzett munka van mögöttünk. Ugyanakkor azt is be kell vallanunk, hogy fárasztó és nehéz tanévet zárunk, váratlan eseményekkel, nehézségekkel. Köszönöm tanárainknak és diákjainknak, hogy ezekben a helyzetekben is helytálltak, vállalták a többlet terheket, az új kihívásokat.
   A tanévre visszatekintve természetesen ebben az évben is sorra kerültek a hagyományos, szokásos alkalmak, mint a szalagavató, ballagás, csendesnapok, a különféle versenyek, ünnepségek. Mindig vannak azonban új események is, amelyekről könnyen el is felejtkezünk, hiszen egy felgyorsult, információkkal telet világban élünk. Arra gondoltam tehát, hogy villantsuk fel a mögöttünk lévő tanév eseményeit egy-egy fénykép segítségével, így újra átélhetjük ezeket, és a szülőknek, vendégeknek is legyen betekintésük, mi is folyt az iskolában a napi tanuláson kívül. A válogatás nem teljes, inkább ötletszerű, de alkalmazkodnom kellett ahhoz is, hogy milyen eseményekről tudtam könnyen képekhez jutni. Az időrendi sorrendet igyekeztem tartani, de ez nem mindenütt volt lehetséges.

Az ősz a sport és egészséges életmód jegyében kezdődött. Újra mi rendeztük a Református Középiskolák Atlétikai Bajnokságát. A képen iskolánk csapata látható, a pontversenyben kiváló eredményt értünk el.

01

A következő képeken az egész iskola számára rendezett nagyerdei egészség- és sportnap képei láthatók. A diákok örömére a tanárok közül is megizzadtak néhányan.

02, 03, 04

Akiket az aktív sportolás helyett inkább a sportesemények fotózásának titkai érdekeltek, Derencsényi István, iskolánk egykori diákja előadásában gyönyörködhettek.

05

Hagyományos őszi programunk a 9. évfolyam érmelléki kirándulása. Köszönjük az érmihályfalvai gyülekezetnek, hogy ebben az évben is vendégül látták csoportunkat, sőt még egy osztályunkat is. Végre eljutottunk Sződemeterre, a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc szülőfalujába is.

06

Az érmelléki kirándulást a Rákóczi Szövetség támogatta, éppúgy, mint számtalan kirándulást, tábort, rendezvényt, amelyen tanulóink részt vehettek. Talán a legemlékezetesebb ilyen alkalom volt a budapesti október 23-i ünnepségen való részvétel.

07

A szalagtűző ünnepségünket hagyományosan a Nagytemplomban tartottuk, este pedig a Lovardában került sorra a szalagavató bál.

08

Már ősszel elkezdődött a következő tanévre történő felvételi előkészítése. Újdonságként a nyílt napokat óralátogatási lehetőségekkel bővítettük. A tanórákra a diákokon kívül a szülők is kíváncsiak voltak.

09

A tanév egyik kiemelt feladata volt tanulóink pályaválasztásának elősegítése. Egy egyházkerületi pályázat nyújtott lehetőséget érdekes előadók meghívására. Köztük természetesen egykori Refis diákok is voltak. A képeken Barcsa Lajos és Bíró Lajos láthatók.

10, 11

Bizonyára sokan emlékeznek a 2017 őszén bekövetkezett beázásra, melynek következtében több termünk, és az iskolai természettudományos gyűjtemény is kárt szenvedett. A felújításokhoz kapcsolódó munkálatok ebben a tanévben fejeződtek be. A felújított természettudományos gyűjteményeket a 300 éve született Hatvani István professzorra emlékező ünnepség keretében vettük újra használatba. A híres magyar tudósokról szóló vándorkiállítást is ekkor nyitottuk meg.

12, 13

A természettudományos gyűjteményeinket legtöbbször nagylelkű adományozók ajándékai gyarapították. Ebben a tanévben iskolánk egykori diákja, Szabados László egy numíbiai jávorantilop trófeáját ajándékozta iskolánknak. Hálás köszönet a nagy értékű adományért.

14

A tanév és a következő tanévek kiemelt feladata a nyelvoktatás fejlesztése. Ennek részeként alakítottunk ki egy új nyelvi csoporttermet, amit a legmodernebb technikával is felszereltünk. A termet dr. Horkay Lászlóról, iskolánk egykori angol tanáráról neveztük el. A felemelő ünnepségen a Horkay család tagjain kívül egykori kollégái, tanítványai is részt vettek

15, 16

Hagyományosan március 15-hez kapcsolódva szoktunk szervezni iskolai szintű kirándulást a Rákóczi Szövetség támogatásával egy-egy szomszédos országba. Ebben a tanévben Dél-Baranyát, illetve Horvátország magyar lakta területeit látogattuk meg, ez a terület már valójában a szórvány szórványa. Megdöbbentő felismerés volt a számunkra, hogy ekkora távolságban is voltak a Kollégiumnak partikulái, és ezeket a kapcsolatokat még ma is számon tartják.

17, 18

A Ballagás az iskolai élet kiemelkedő eseménye. Ragyogó időben, jó hangulatban búcsúztak el a végzős diákok iskolánktól. A 12. évfolyam az elmúlt napokban már ez érettségi vizsgán is sikeresen túlvan.

19, 20

Május 18-án ünnepelte a Magyar Református Egyház újra egyesülése 10. évfordulóját. A nagyszabású rendezvényen diákjaink nemcsak részt vettek, hanem az előkészítő és rendezői munkából oroszlánrészt vállaltak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az iskola szinte minden asztalát és székjét ki kellett szállítani a Főtérre, és a rendezvény után, vasárnap délelőtt visszahordani az iskolába. Erről a helyről is szeretném megköszönni tanáraink és diákjaink áldozatos és odaszánt munkáját, ami nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Az Egységnaphoz kapcsolódik egy újabb adomány: Égerházy László fafaragó művész, egykori diákunk adománya az iskolai önképzőkör számára készült.

21, 22

Örömmel számolok be arról, hogy iskolánk iránt nagy volt a felvételi érdeklődés, minden 9. évfolyamos osztály maximális létszámmal indul. Tegnap fejeződött be a Gólyatábor, amely nagyon jó hangulatú volt. A kivetített képen az új diákjaink csoportképe látható. Jelképes, hogy az egyetem előtt állnak, remélem, hogy közülük minél többen jutnak be majd erre vagy más felsőoktatási intézménybe.

23
-----------------------------------------------------------

A képes beszámoló után még néhány mondat a mögöttünk lévő tanévről:

Diákjaink is tapasztalták, hogy sok tanárunk vett részt minősítő eljárásban. Örömmel számolok be róla, hogy mind a 7 lebonyolított vizsga sikeres volt, tanáraink magasabb fokozatba léptek.

Folytatódtak iskolánk diákcsere kapcsolatai. A svájci látogatás és fogadás mellett Németországban járt egy diákcsoportunk. A Kolozsvári és a Kecskemét Református Kollégiummal sikeres diákcserét bonyolítottunk le.

Amint már jeleztem, egy nagyszabású egyházkerületi szintű pályaorientációs pályázat résztvevői vagyunk. Ennek része a különböző szintű pályaválasztási programokon túl különböző szakkörök tartása, gyárlátogatás és technikai eszközbeszerzés is.

Az egész intézmény számára örömet jelentenek a különböző versenyeken, pályázatokon nyújtott teljesítmények, eredmények. Ezekről rövidesen részletes beszámolót hallhatunk. Engedtessék meg, hogy minden résztvevő diáknak és felkészítő tanárnak szívből gratuláljak megköszönve munkájukat, odaszánt idejüket, energiájukat. A köszönet azoknak is szól, akik nem értek le kiváló eredményt, esetleg nevük sem hangzik el, de becsülettel vállalták a felkészülést és képviselték iskolánkat.

Néhány képet láthatunk sikeres sportolóinkról, versenyeken jól szerepelt diákjainkról.

24, 25, 26, 27, 28

A kiemelkedő eredményeket elért diákokat jutalomban részesítjük. Ezek fedezetét a szülők, támogatók, egykori diákok adományai jelentik. Köszönöm, hogy ebben a tanévben sem szűnt meg az adakozó kedv, így volt lehetőségünk a jutalmazásokon túl a szociálisan rászoruló, arra érdemes tanulók támogatására is. Külön szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő Hodossy András urat és családját, egykori diákunkat, aki édesapja emlékére nagy összegű ösztöndíj alapot hozott létre.

A tanév zárása gyakran személyi változásokat is hoz magával. Ennek a tanévnek a végével megy nyugdíjba és búcsúzik el iskolánktól Peleskey Miklós Pál matematika-informatika szakos tanár, iskolánk rendszergazdája. A búcsúzás személyesen is nehéz, hiszen párhuzamos osztályba jártunk a Refiben, egy szobában is laktunk, szinte egyszerre kezdtük tanári pályánkat iskolánkban. Tanár úr búcsúztatására az ünnepség későbbi részében kerül sor.

Amikor lélekben már a nyári szünetre készülünk, ne feledkezzünk meg azokról a diáktársakról sem, akik ezekben a napokban állnak életük egyik nagy erőpróbája, az érettségi előtt. A 12.A osztály az elmúlt héten már túljutott ezen az erőpróbán, hála Istennek, szép eredménnyel. A 12.B és 12.D osztály tanulói hétfőn, illetve szerdán kezdik a szóbeli vizsgát. Szeretettel gondolunk rájuk, és kívánunk minél jobb eredményeket

Tanárainknak és az érettségi előtt álló tanulóknak a következő napok, hetek feladataihoz sok erőt és kitartást, a megérdemelt vakációban jó pihenést, kikapcsolódást kívánok. A diákoknak azt kívánom, hogy minél változatosabban, hasznosabban töltsék a szünidőt, s kipihenve új odaszánásokkal, új reményekkel kezdjék el a következő tanévet! A hasznos eltöltéshez iskolánk azzal járul hozzá, hogy összesen mintegy 20 diáknak biztosítja a különböző nyári táborokban való részvétel lehetőségét. Kívánom, hogy a nagyobb szabadságot, kevesebb kötöttséget kínáló vakációban se feledjétek, hogy iskolánk tanulói vagytok, tartózkodjatok azoktól a cselekedetektől, amelyek károsak vagy nem méltók intézményünkhöz.

Az iskola élete természetesen a nyár folyamán sem áll meg, hiszen több fontos rendezvény helyszíne leszünk. Iskolánkban kerül sorra a Református Értéktermő Tábor, az egyházkerületi kántorképző tanfolyam, a Nagytemplom által szervezett skótok által vezetett angol tábor, internátusaink szállásolják el a Református Általános Iskolák találkozójának résztvevőit. Újra felhívom a figyelmet az augusztus 21-től induló angol és német nyelvi nyelvvizsga előkészítő tanfolyamra, amelyre még mindig elfogadjuk a jelentkezéseket. A részletekről levélben tájékoztatjuk a résztvevőket.

Az eredményekért Istennek hálát adva, segítségét, támogatását megköszönve a 2018/2019. tanévet, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 481. tanévét bezárom.
::::::::::::::::

Díjátadások, jutalmazások következnek:
Dr. Lipták András
akadémikus, iskolánk egykori diákja hosszú évekig volt a Kollégiumi Baráti Kör elnöke. Halála után özvegye díjat alapított, amelyet a nevelőtestület egy kiváló tanulmányi eredményű, példamutató viselkedésű diáknak ítél oda. Ebben az évben a 25.000 Ft összegű díjat a nevelőtestület javaslatára Kocsis Janka 11.B osztályos tanuló kapja. A díj alapítója ebben az évben nem tud jelen lenni, de nagy szeretettel köszönti a díjazottat.

A Gimnázium nevelőtestülete a tragikusan fiatalon elhunyt Mónus Béla igazgatóhelyettes emlékére 2018-ban informatika Mónus Béla-díjat alapított. A díjat olyan tanuló kaphatja meg, aki informatika tanulmányi versenyeken és vizsgákon kiválóan szerepel. A nevelőtestület ebben a tanévben Baski Boglárka 11.B osztályos tanuló részére ítélte meg a díjat, amely egy oklevéllel és 20.000 Ft pénzjutalommal jár.

Felkérem Derencsényi István egyházkerületi főjegyző urat, hogy mondja el köszöntését.

A tanév versenyeredményeinek ismertetése következik.
Felkérem dr. Gaálné Becsy Adrienn igazgatóhelyettes asszonyt, hogy ismertesse az eredményeket!

Felkérem:
VARGA JÁNOSNÉ igazgatóhelyettes asszonyt, hogy ismertesse a tanév végi jutalmazottak névsorát, és tájékoztassa a tanulókat a szükséges tudnivalókról.