Születésnapi köszöntés, Fekete Károly


Főtiszteletű Püspök Úr!
Kedves Károly!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő közoktatási-köznevelési intézmények nevében köszönthetlek születésnapod alkalmából. Teszem ezt úgy is, hogy igazgatóként iskolánk egykori diákját is köszönthetem.
A jelenlévők közül nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, melyik ez a 8 intézmény, ezért felsorolom őket.

1. Debreceni Református Kollégium Óvodája
2. Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu
3. Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
4. Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
5. Debreceni Református Kollégium Általános Iskola
6. Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola
7. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma
8. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
Intézményeinkben a gyermek- tanulólétszám: 3117 fő
óvodás: 273, ált. iskolás:2047, gimn: 797 fő

Intézményeink nevében elsősorban azt szeretném megköszönni, hogy az Egyházkerület vezetése kiemelten fontosnak tartja a köznevelési intézmények működésének támogatását, segítését. Köszönjük, hogy a nagyon szoros püspöki szolgálati kötelezettség mellett mindig szakítottál időt a felmerülő problémák megbeszélésére, megoldására. Különösen is fontosnak tartom a nevelőtestületekkel, a tanárokkal folytatott őszinte beszélgetéseket, amelyek során ténylegesen kíváncsi voltál a munkatársak véleményére, álláspontjára.

A most kezdődő év több intézményünk életében meghatározó lesz. Személyi változások, fejlesztések, új szakmai programok, az új gazdálkodási rend mindnyájunk számára kihívásokat jelent. Kérjük, hogy munkatársaiddal együtt továbbra is igazi fenntartói felelősséggel viselj gondot erre a nagyon értékes intézményi közösségre.

Vezetőtársaim nevében is kívánom, hogy szolgálatodat a jövőben is jó kedvvel, derűvel végezd azzal a bizonyossággal, amit a 37. zsoltár 23. versében olvasunk:

„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.”

Engedd meg, hogy néhány jelképes ajándékot adjak át intézményeink nevében. Egy könyvet, amely annak a földrajzi egységnek, a Kárpát-medencének a szépségeit próbálja megjeleníteni, amelyet a szolgálati utaid során sokszorosan bejártál már, de nem biztos, hogy mindig van idő megállásra, szemlélődésre.

A másik ajándék arra utal, hogy a vezetői feladat mindig lemondással is jár. A vezetőnek általában azokról a dolgokról kell lemondania, amelyekkel legszívesebben foglalkozna, amelyek közel állnak a szívéhez. Esetedben az egyik ilyen dolog lehet a zene, különösen az orgonazene. Valamit ebből szeretnénk pótolni.

A harmadik jelképes ajándék arra utal, hogy a 2020. évben nemcsak arra emlékezünk, hogy a trianoni igazságtalan békediktátum országunkat megcsonkította, hanem arra is, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezetei, intézményei is szétszakadtak egymástól. Emlékeztessen ez a kárpátaljai jelképes ajándék arra, hogy határon túli református testvéreink úgy tekintenek Debrecenre, és különösen a debreceni református püspökre, mint aki azt a lelki, szellemi összetartozást személyesíti meg, amelyet emberi rosszindulat vagy mesterséges határok nem akadályozhatnak meg.

Isten éltessen és áldjon meg családoddal, szeretteiddel együtt!